Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski korpus równoległy

Korpus to elektroniczny zbiór tekstów, w którym szukamy typowych użyć słów i konstrukcji oraz innych informacji o ich znaczeniu i funkcji.

Korpus równoległy to zbiór tekstów wraz z ich przekładami na inny język.

Polsko-rosyjski korpus równoległy składa się z oryginalnych tekstów rosyjskich i polskich oraz ich przekładów (odpowiednio na język polski lub rosyjski). Opracowany został na potrzeby badań translatorycznych, leksykograficznych, glottodydaktycznych itp. Korpus ma służyć niekomercyjnym celom naukowo-badawczym.